5€ TAXI

Cenník


Zmluva o preprave osôb je uzatvorená prijatím ústnej objednávky v súlade s § 760 a nasl. Občianskeho zákonníka. Cena prepravného je stanovená paušálne ústnou dohodou medzi dopravcom a cestujúcim a platí sa vopred vždy pred začatím prepravy. Trasu určuje vodič.

5 € - 1 adresa v Bratislave
+ 0 € - výstup na požiadanie po ceste
+ 1 € - každá ďalšia adresa v rámci mestskej casti
+ 2 € - každá ďalšia adresa v Bratislave
0,50 € / 1 km - mimo mesto
Devín, Vajnory, Devínska Nová Ves, Podunajské Biskupice - 8 €
12 € / 1hod. - čakanie
20 € - znečistenie interiéru


Prepravný poriadok

Prepravný poriadok bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník